מדיניות החזרת מוצרים

חברת marcinbane תאפשר החזרת מוצרים ותבצע החזר כספי לצרכן, בכל המקרים בהם הדבר מחויב עלפי הדין, לרבות: כל מוצר, שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 50 ש”ח, שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש, והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן.

ביטול עסקה (התשע”א – 2010), בדף זה “התקנות” תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר.

הכול בכפוף לאמור בסעיפים הבאים:

ביטול עסקה לרכישת מוצרי באתר marcinebane.co.il תתאפשר תוך 14 יום מביצוע ההזמנה של המוצרים.

חברת marcinebane איננה מאפשרת החזרת מוצרים שנפגמו או שנעשה בהם שימוש יודגש, כי החזרת טובין באריזה המקוריתשלא נפתחה תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם.

לחברת marcinebane לגביית דמי ביטול בסך %5 ממחיר המוצר או 100 ש”ח – לפי הנמוך, וכן זכות לגבות את התשלום ששולם על ידה לחברת כרטיסי אשראי או לגוף דומה בגין העסקה שבוטלה,והכול בכפוף להוראות כל דין.

לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.

בעסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1891), רשאי הצרכן לבטל בכתב (לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית) את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע לחברת marcinebane על ביטול העסקה כאמור עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר ובשירות – עד תום 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול השירות לא יאוחר מ – 2 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפני המועד בו אמור השירות להינתן (או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כקבוע בדין ) לפי המאוחר.

זכות ביטול עסקה והחזר כספי כאשר העסקה נעשתה במסגרת מכירה מיוחדת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) או מבצע – מוגבלת בהתאם לקבוע בתנאי/תקנון המבצע או המכירה המיוחדת, ובלבד שאלו הוצגו בפני הצרכן, בכתב, במועד הרכישה, ובכפוף להוראות כל דין.

בכל מקרה שלגביו הדין מחייב את חברת marcinebane לבצע החזר כספי, הרשת תבצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין. הרשת איננה מתחייבת לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין.

לרשת שיקול דעת לבצע החזר כספי או למסור ללקוח שובר זיכוי, במקרים הבאים:

מוצר שהמחיר ששולם בעדו הנו 50 ש”ח או פחות, אשר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש, אם החזרתו מתבקשת עד 14 יום ממועד הרכישה, ובלבד שהאריזה לא נפתחה ולא נקרעה.
הרשת רשאית לוותר על דמי הביטול שהיא זכאית להם על פי הדין, כולם או חלקם.

0
  0
  עגלה
  העגלה ריקה

  נשמח לצרף אותך למועדון הלקוחות שלנו

  ולעדכן אותך במבצעים החמים ובמוצרים הכי חדישים!

  דילוג לתוכן